Hinnasto

Yleistä

Palvelun hinnoittelu perustuu välityspalkkioon, jonka KasvuKuutiot Oy veloittaa toteutuneista kaupoista. Välityspalkkio veloitetaan jokaisen kaupanteon yhteydessä. Hinnoittelussa on olemassa kaksi erilaista hinnoittelutapaa. Kumpikin hinnoittelutapa on selitetty alla:

Tapa 1

Tapa 1 mukaista hinnoittelua noudatetaan tilanteissa, joissa kaupan kohteena on kertakorvauksena maksettava yksittäinen tuote / käyttöoikeus. Tällaisessa tapauksessa luontotori.fi -palvelun välityksellä tehdyissä kaupoissa pidätetään kaupanteon yhteydessä tietyn prosenttiyksikön suuruinen välityspalkkio. Palkkion maksuvelvoite on kaupan kohteena olevan asian myyjällä, mikäli kauppasopimuksessa ei toisin ole mainittu. Välityspalkkiolla on 14 päivän maksuehto. Maksuehdon laskenta alkaa kauppasopimuksen solmimispäivästä. Välityspalkkio riippuu kauppasummasta. Välityspalkkio lasketaan toteutuneesta kauppasummasta alla esitettyjen prosenttiosuuksien mukaisesti ja se on erikseen maksettava kuluerä.

Alla on esitetty välityspalkkioiden suuruudet:

Välityspalkkio / Kauppasumma:
8% = 0 - 49,99 €
6% = 50 - 99,99 €
4% = 100 - 149,99 €
3% = 150 - 200 €
2% = 200 € ja suuremmat

Välityspalkkioihin lisätään arvonlisävero 24 %.

Tapa 2

Tapa 2 mukaista hinnoittelua noudatetaan tilanteissa, joissa kaupan kohteena on useamman sopimuskauden kestävä tuote / käyttöoikeus. Esimerkkinä tapauksesta, joka kuuluu tämän hinnoittelun alle on tilanne, jossa metsänomistaja myy käyttöoikeuden mahlayrittäjälle, mikä mahdollistaa mahlayrittäjälle mahlan keruun metsänomistajan koivikosta sopimuksen mukaisen määrän vuosia eteenpäin. Tavan 2 hinnoittelu perustuu erilaisten tuotteiden / käyttöoikeuksien hehtaarikohtaiseen hintaan. Välityspalkkio muodostuu siis alla olevan laskukaavan mukaisesti:

Ala (ha) x Hehtaarihinta (€) = Välityspalkkio

Kaavassa oleva Ala (ha) tarkoittaa kaupan kohteena olevan tuotteen / käyttöoikeuden tuotos- tai käyttöalaa.

Hehtaarihinnat on määritelty alla (hinnat sisältävät arvonlisäveron):

Hinta (€/ha/kausi) / Tuote:
24,99 € = Useamman kauden mittainen sopimus, kaikki tuotteet

Palveluntarjoaja (KasvuKuutiot Oy) pidättää kaikki oikeudet hinnaston muutoksiin. Lataa ajantasaisin hinnasto täältä.